Filters

حجم تراشی و تهیه ی تندیس

بخش آموزش شرکت گوهر پارس آرین با اتکا بر دانش و تجربه پرسنل خود در سه زمینه گوهرشناسی ، گوهر تراشی و حجم تراشی فعالیت دارد. در این بخش سعی بر آن است که با آموزش و تربیت هنرجویان علاقه‌مند گام‌های مثبتی در راستای ارتقاء صنعت گوهرسنگ‌ها در کشور برداشته شود.

تومان0

7

تومان0

5

تومان0

4

تومان0

3

تومان0

3

تومان0

2